Trang chủ Media Edit Audio

Edit Audio

Kontakt For Mac Logo

Native Instruments Kontakt 6 v6.1.1

Native Instruments Kontakt 6 For MAC (hay còn gọi là Kontakt 6 ) là nhà lãnh đạo và người lấy mẫu mạnh nhất thế giới để...
Organic Voices Logo

Organic Samples Organic Voices Vol 1 – Solo Opera v1.1

Organic Samples Organic Voices - Solo Opera là thư viện nhạc cụ truyền cảm hứng dành riêng cho Native Instruments Kontakt dành cho cả...
Ableton Live Suite mac logo

Ableton Live Suite 10.1.0

Ableton Live là phần mềm nhanh và linh hoạt để tạo và biểu diễn âm nhạc. Nó đi kèm với các hiệu ứng, nhạc...
Studio one mac logo

Studio One 4 Professional v4.5.1

Studio One For Mac là máy nghe nhạc kỹ thuật số chuyên nghiệp (DAW) có chứa mọi thứ bạn mong đợi từ một nhà máy...