gTasks Pro – Tasks for Google 1.3.8 For Mac Full Crack

Đồng bộ hóa các tác vụ của bạn với Google và trên các thiết bị Mac, iPhone và iPad của bạn.

Những tính năng chính

Loading...
  • Đồng bộ hóa công việc của bạn với Google Task.
  • Đồng bộ hóa các tác vụ giữa các thiết bị Mac, iPhone và iPad của bạn.
  • Giữ nhiệm vụ của bạn được tổ chức với các nhiệm vụ phụ.
  • Đặt các tác vụ lặp lại như “Thanh toán hóa đơn” hàng tháng.

Nhiệm vụ của Google

  • Tự nhiên tích hợp vào Lịch Google.
  • Ứng dụng sẽ đồng bộ hóa các tác vụ được cập nhật ngay khi có kết nối internet.
  • Nhiệm vụ của bạn được sao lưu.
  • Chia sẻ nhiệm vụ với đồng nghiệp của bạn.

Tính năng mới gTasks Pro – Tasks for Google 1.3.8

  • Hỗ trợ macOS Mojave Dark Mode!
  • Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.

Tương thích

OS X 10.10 or later, 64-bit processor

Xem thêm : Tổng hợp phần mềm, Game PC chia sẻ trên Site “Toàn tập

Tải phần mềm (Pass: phanmemtop.net)
Download Link

Loading...

Random Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*