JetBrains IntelliJ IDEA 2017.1.2 Full Crack – Phần mềm IDEA lập trình Java,Groovy… ứng dụng điện thoại chuyên nghiệp

JetBrains IntelliJ IDEA là ứng dụng hỗ trợ phát triển dành cho JVM và Android và phát triển ứng dụng web và doanh nghiệp, hỗ trợ ClearCase, và TFS ngoài Git, SVN, Mercurial, và CVS; hỗ trợ JavaScript và TypeScript; hỗ trợ Java EE, Spring, GWT, Vaadin, Play, Grails, và các framework khác; và bao gồm các công cụ cơ sở dữ liệu và SQL.

Tính năng

  • Hỗ trợ Java, Scala, Groovy hay bất kỳ ngôn ngữ JVM nào khác.
  • Hỗ trợ các application servers và các web frameworks: Spring MVC, JSF, Struts, GWT, Play, Wicket, Grails and Vaadin.
  • Tương thích với các hệ thống xây dựng và quản lý versions như: Ant, Maven, Gradle; Git, SVN, CVS, Mercurial và Bazaar.
  • Hơn thế nữa, IDE nên có thể hỗ trợ lớp client và cơ sở dữ liệu: Javascript, HTML, SQL, JSP, Hibernate và Java Persistence API.
  • edit, build, debug và test hệ thống một cách dễ dàng
  • Và nhiều tính năng đặc biệt khác.

Yêu cầu hệ thống

  • Mọi phiên bản windows (x64Bit)
  • RAM : 1G

Hướng dẫn cài đặt (Theo file đính kèm)

Download JetBrains IntelliJ IDEA 2017.1.2 Full Crack (509MB)

Link MEGA

Link Google Drive

 

Random Posts

One thought on “JetBrains IntelliJ IDEA 2017.1.2 Full Crack – Phần mềm IDEA lập trình Java,Groovy… ứng dụng điện thoại chuyên nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*