Restore Point Creator 6.5 Build 3 + Portable – Khôi phục hệ thống máy tính

Restore Point Creator là phần mềm giúp người dùng có thể sao lưu, khôi phục lại trạng thái của hệ thống trở về một thời điểm trước khi có sự cố xảy ra trên máy tính của bạn. Bạn chỉ cần thiết lập thời gian sao lưu, việc còn lại cứ để Restore Point Creator lo. nếu có sự cố máy tính, bạn chỉ cần khôi phục lại phiên bản trước đó là OK.

 

Tiện ích này hỗ trợ hiển thị một danh sách tất cả các điểm phục hồi hiện có, mỗi điểm này đi cùng với bản mô tả, ngày tạo và loại điểm phục hồi. Bạn cũng có thể xóa và thêm vào điểm phục hồi mới.

Thêm vào đó, Restore Point Creator còn cho phép bạn có thể xem và quản lý dung lượng phục hồi hệ thống, mở và xem một file nhật ký và ghi lại các thao tác xóa điểm phục hồi hệ thống.

Điểm khác biệt của phần mềm này là sử dụng rất ít dung lượng RAM và CPU.

Yêu cầu hệ thống : .NET Framework 4.0 trở lên

Download Restore Point Creator 6.5 Build 3  (1 MB)

Link Sendit

Link Google Drive

Random Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*