AnyTrans for iOS 8.2.0.20191014
Tiện Ích
AnyTrans là phần mềm quản lý đa phương tiện iDevice mạnh mẽ và dễ sử dụng cho phép bạn quản lý nhạc từ các thiết bị …
Aiseesoft FoneTrans 9.1.16
Tiện Ích
Aiseesoft FoneTrans là phần mềm chuyển iOS tốt nhất để quản lý các tệp iOS. Không chỉ là một thay thế cho iTunes. Giờ đây, bạn …
DigiDNA iMazing 2.10.3
Tiện Ích
DigiDNA iMazing là một phần mềm chuyển tập tin iPhone dành cho PC và Mac, cho phép người dùng truy cập vào kho tập tin iOS …