Windows XP Pro SP3 Gamers Edition 2017

Windows Xp Pro SP3 Gamer Edition 2017 là phiên bàn mới nhất cửa Win XP dành riêng cho game thủ được phá triển bởi nhóm TEAM-LIL. Đối với những máy PC trung bình hoặc thấp thực sự Windows XP vẫn là phù hợp nhất, mặc dù chúng tôi biết rằng hầu hết các trò chơi hiện tại hỗ trợ tốt trên Windows 7 và cao hơn, nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều trò chơi cũ với chất lượng tốt có thể chơi được trong Windows Xp Pro Gamer bản 2017 sp3 này.

Windows Xp Pro SP3 Gamer Edition 2017  sẽ ngay lập tức kích hoạt tự động khi bạn cài đặt nó, do đó bạn không còn cần phải sử dụng công cụ activator kích hoạt phiên bản Windows này. Không cần phải nán lại lâu hơn, nhanh chóng, bạn tải về và cài đặt phiên bản 2017 và trải nghiệm chơi game đáng kinh ngạc của Windows XP Pro sp3 Gamer Edition 2017.

1 số thông tin trong bản XP Pro SP3 Game Edition 2017( thêm và lược bỏ giúp máy chạy ổn định nhất và nhẹ nhất)

OS : Windows SP3 Build 5512

Phần mềm được add thêm :

Framework  1.0 – 3.5
Internet explorer 8
c++ 2005 – 2015
K-lite mega 1294 including media player classic
Process priority saver 200.2751
WinRAR 5.40
Directx 9 , 10 , 11

Driverpacks base 11.09

DriverPacks BASE is an integration program that will take
individual DriverPacks and integrate them into a local
32-bit Windows source for installation.

DRIVERPACKS ADDED

Windows 2000/XP/2003 (x86) DriverPacks

Chipset 12.06
Cpu 10.05
Graphics A 14.01
Graphics B 14.08
Graphics C 14.03
Graphics A languages 14.05
Graphics_nVidia 14.08
Graphics A physX 14.08
Ati runtimes 13.10
Lan 12.05
MassStorage 14.05 txt mode (sata + raid)
Monitors 10.06
Sound A 14.06
Sound B 14.06
Sound C 14.06
Sp3 hd audio 00002
Wlan 12.02
WLANutils 14.01
Wireless 00004
Virtual 902

Chi tiết được lược bỏ

REMOVED FOLDERS FROM THE INSTALL DISK

WIN9XMIG , WIN9XUPG , WINNTUPG , VALUEADD , SUPPORT , cmpnents , DOCS

REMOVED FROM THE INSTALL DISK via Nlite

Removed Components

Applications REMOVED

Accessibility Options
Briefcase
Calculator
Pinball
Screensavers
WordPad

Drivers REMOVED

Cameras and Camcorders
Display Adapters
Display Adapters (old)
IBM ThinkPad
Printers
Scanners
Serial Pen Tablet
Tape drives

Hardware Support REMOVED

Iomega Zip drive
printer support
Teletext codec

Multimedia REMOVED

Media Center
Mouse Cursors
Movie Maker
Music Samples
Old CDPlayer and Sound Recorder
Speech Support
Tablet PC
Windows Media Player
Windows Media Player 6.4
Windows Picture and Fax Viewer
Windows Sounds

Network REMOVED

Client for Netware Networks
FrontPage Extensions
MSN Explorer
Outlook Express
Windows Messenger

Operating System Options REMOVED

Blaster/Nachi removal tool
Color Schemes
Desktop Cleanup Wizard
Disk Cleanup
Extra Fonts
Help and Support
Help Engine
IExpress Wizard
Search Assistant
Tour

Services REMOVED

Error Reporting
Fax Service
Indexing Service
Messenger
Remote Registry
SNMP
Telnet

and a few other tweaks

but it does work online ok , so online gaming should be ok

Download Windows XP Pro SP3 Gamers Edition 2017 (2.2G)

Link Google Drive

Link Torrent

Random Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*